Pages

Friday, February 11, 2011

Back to Him

The school of tarbiyyah.

*
Dibina dan membina.

Teruskan berusaha. Tawakkal pada Allah.

*

Membawa kita semua kembali pada Allah.

"Allah mengajar kita untuk melihat dan berfikir, lalu kembali pada Dia"

"Aqidah dan iman yang menolak kita untuk terus tegar dalam jalan ini"

"Tugas kita dalam menyebarkan fikrah islam, membawa manusia kembali pada Allah,

juga membina kader-kader yang mengemban da'wah Allah"

*
"Dalam kita memilih, jangan meninggalkan"

(Murabbiah)

*
Somehow, these words really touch my heart!

Allah, terus beri kekuatan pada kami, Engkau saja yang benar-benar mengerti keadaan kami.

Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuiNya
(Al-Insyiqaq, 84:6)

*
Agar kita berkemampuan (isti'ab) eksternal, internal, a'qidi, tarbawi, dan haraki
(Isti'ab, Fathi Yakan)

No comments: